Trauma Mindfulnes

Angst

Nov 06, 2023

Angst is een bijzondere emotie of gevoel. We kennen liever geen angst maar toch is het belangrijk om te overleven. Ons brein draait nog op een hele oude software, gebaseerd op een tijd dat er van achter elke rots een Sabeltandtijger of een boosaardige jager uit een andere stam op je af kon springen. De mensheid is flink geëvolueerd… maar onze software blijkt dus nog wat achter te lopen. Die Sabeltandtijger tijger is al lang uitgestorven en die man of vrouw uit het andere dorp valt je niet aan. Toch kan angst je nog flink alert houden en de één is hier gevoeliger voor dan de ander.

Angst is dus per definitie niet slecht, het houd je nog steeds in leven. Angst drijft ons; Angst om te vallen en iets te breken zorgt ervoor dat je voorzichtig bent. Angst om uit een groep gegooid te worden zorgt ervoor dat je je aanpast, want een groep biedt veiligheid. Angst om alleen achter te blijven zorgt er misschien voor dat je je partner of je kinderen meer gaat behagen. Angst kan je ook motiveren om beter je best te gaan doen, want je wilt niet falen op je werk of op school. Angst kan je ook helemaal stoppen of verlammen.

De afgelopen jaren lijken we meer angst te kennen dan voorheen, dit merken we vooral in de samenleving. Mensen zijn bang om ziek te worden of een geliefde te verliezen. Mensen zijn bang om hun vrijheid te verliezen aan maatregelen. Mensen zijn bang om hun baan of bedrijf te verliezen… etc. Mensen reageren allemaal verschillend op angst. Angst is een vorm van stress en er zijn drie energie-acties die bij stress vrijkomen, dit zijn vechten, vluchten en bevriezen. Bij vechten gaan we de situatie bestrijden; protesten en talloze uitgesproken meningen. Bij vluchten doen we alsof het er niet is; gedeisd houden of hebben geen uitgesproken mening hebben. Bij bevriezen ondergaan mensen het in gelatenheid en passiviteit.


Angst is niet altijd even makkelijk te herkennen bij jezelf of bij een ander. Angst kan een subtiel gevoel geven, een gevoel dat er iets misschien niet helemaal correct is maar wat…? Dit ontstaat vaak wanneer de angst onderdrukt wordt (vluchten). Angst kan ook heel erg aanwezig zijn, soms zo erg dat het je leven beïnvloed of verpest. Angst kan zich ook manifesteren als boosheid, dit komt vooral voor wanneer iemand geleerd heeft dat angst niet acceptabel is. (Wees toch niet zo’n watje…) Maar angst is een energie en energie wil stromen,kan het niet linksom dan gaat het wel rechtsom… een reactie is dus onvermijdelijk. Angst overwinnen is vaak niet het probleem, er bewust van worden wel. Hoe ga jij om met angst, van wie heb je dat geleerd en hoe beïnvloedt dit jou en je omgeving?