Trauma Hypnotherapie Stress

De impact van PTSS op je body & Mind

May 09, 2023

Vandaag een belangrijk onderwerp: PTSS, oftewel posttraumatische stressstoornis. PTSS is NOOIT een teken van zwakte; het is een menselijke reactie op uiterst traumatische gebeurtenissen en situaties. PTSS kan ontstaan na bijvoorbeeld het meemaken van een schokkende of traumatische gebeurtenis, zoals een ernstig ongeluk of letsel, geweld delict, dreigende dood of seksueel geweld. Het kan dan gaan om gebeurtenissen die je direct of indirect hebt meegemaakt. Als ex-militair (veteraan) en vrouw van een militair weet ik bijvoorbeeld hoe de stress van missies het leven van een gezin kan beïnvloeden.

Niet alle slachtoffers van een trauma ontwikkelen trouwens de stoornis. Sommige mensen zijn van nature weerbaarder tegen traumatische gebeurtenissen, vaak dankzij een sterk netwerk van steun van vrienden en familie. Ook niet alle veteranen hebben PTSS, en niet alle PTSS-patiënten zijn veteranen. PTSS kan iedereen treffen! Wist je dat vrouwen twee keer zo vaak door PTSS worden getroffen als mannen?

Reacties op een trauma verschillen sterk van persoon tot persoon, en PTSS manifesteert zich niet altijd onmiddellijk na de traumatische gebeurtenis. De symptomen maken zich vaak binnen drie maanden kenbaar, maar in sommige gevallen kunnen ze maanden of jaren sluimeren, of ze kunnen komen en gaan.

Mensen met PTSS ervaren langdurige angst, stress en emotionele onrust als gevolg van deze traumatische ervaring. Het is essentieel om te begrijpen hoe PTSS zowel ons lichaam (Body) als onze geest (Mind) kan beïnvloeden. Dus laten we meteen beginnen!

Lichaam:

1. Veranderingen in de hersenen:

Wanneer iemand PTSS heeft, kunnen er veranderingen optreden in bepaalde delen van de hersenen. Dit kan leiden tot symptomen zoals hyperalertheid, waarbij iemand voortdurend alert en gespannen is. Het kan ook invloed hebben op het vermogen om te slapen, wat kan resulteren in vermoeidheid en prikkelbaarheid.

2. Lichamelijke klachten:

PTSS kan ook fysieke symptomen veroorzaken, zoals hoofdpijn, maagproblemen en spierpijn. Deze klachten kunnen veroorzaakt worden door de constante stress en spanning die iemand met PTSS ervaart.

3. Het immuunsysteem:

Onderzoek heeft aangetoond dat PTSS het immuunsysteem kan beïnvloeden. Dit betekent dat mensen met PTSS vatbaarder kunnen zijn voor ziektes en infecties. Het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en gezonde gewoontes te handhaven om je immuunsysteem te versterken.

Geest:

1. Angst en paniek:

Een van de meest voorkomende symptomen van PTSS is intense angst en paniek. Herinneringen aan het trauma kunnen onverwacht naar boven komen en leiden tot angstaanvallen. Deze gevoelens kunnen iemands dagelijks leven beïnvloeden en het moeilijk maken om normale activiteiten uit te voeren.

2. Depressie:

PTSS kan ook leiden tot depressieve gevoelens, zoals verdriet, hopeloosheid en verlies van interesse in activiteiten die vroeger plezierig waren. Het is belangrijk om te weten dat deze gevoelens tijdelijk zijn en dat er hulp beschikbaar is om ermee om te gaan.

3. Sociale isolatie:

Mensen met PTSS kunnen zich vaak terugtrekken uit sociale situaties. Ze kunnen zich moeilijk concentreren, prikkelbaar zijn en moeite hebben om anderen te vertrouwen. Dit kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en isolatie. Het is echter belangrijk om steun te zoeken bij familie, vrienden en professionals die kunnen helpen.

Conclusie:

PTSS heeft aanzienlijke gevolgen voor zowel het lichaam als de geest. Het is belangrijk om te begrijpen dat PTSS een echte aandoening is die serieus genomen moet worden. PTSS verdwijnt namelijk niet op magische wijze, en mensen komen niet zomaar "over" traumatische stress heen. Het is waar dat sommige personen met PTSS zelf manieren vinden om met de symptomen om te gaan, terwijl velen professionele hulp nodig zullen hebben.

Hulp:

Zonder hulp kunnen sommige traumaslachtoffers maanden of jaren worstelen zonder dat er een echte oplossing komt. Als je denkt dat jij of iemand die je kent PTSS heeft, aarzel dan niet om hulp te zoeken. Het is namelijk nooit te laat om hulp te zoeken! Er zijn verschillende behandelingen en therapeutische benaderingen beschikbaar om mensen met PTSS te helpen. Hypnotherapie kan daar een voorbeeld van zijn. Er zijn namelijk fijne technieken waarbij je niet (weer) door het trauma heen hoeft te gaan en het toch kan oplossen.