Tips bij chronische pijn Mindset en chronische pijn Mindfulnes

Rizomatisch Denken en Doen

May 30, 2023

Misschien heb je er al wel eens van gehoord "rizomatisch denken en doen". Maar wat is dat nou precies? Chronische pijn kan een uitdagende realiteit zijn, maar rizomatisch denken en doen biedt een innovatieve manier om ermee om te gaan.

Gelukkig is er een vernieuwende benadering die hoop en empowerment biedt: rizomatisch denken en doen. Dit concept, geïnspireerd door de natuurlijke structuur van een rizoom, biedt nieuwe mogelijkheden om met chronische pijn om te gaan en een vervullend leven te leiden. Laten we enkele voorbeelden bekijken van hoe rizomatisch denken en doen kan worden toegepast bij mensen met chronische pijn.

1. Verbindingen leggen:

Rizomatisch denken en doen nodigt uit tot het creëren van verbindingen, zowel intern als extern. Intern gaat het om het verbinden van lichaam en geest, waarbij je bewust luistert naar de signalen van je lichaam en leert te begrijpen wat je wel en niet kunt doen. Extern betekent het zoeken naar verbinding met anderen, zoals het deelnemen aan ondersteuningsgroepen, het delen van ervaringen met lotgenoten en het vinden van mentoren of coaches die je kunnen begeleiden in je pijn managementproces.

2. Diversiteit omarmen:

Rizomatisch denken moedigt aan om diversiteit te omarmen, zelfs in de context van chronische pijn. Het betekent begrip hebben voor de verscheidenheid aan symptomen, oorzaken en ervaringen die mensen met chronische pijn doormaken. Het erkennen en respecteren van deze diversiteit kan leiden tot een beter begrip van je eigen pijn en het biedt de mogelijkheid om te leren van anderen die vergelijkbare uitdagingen het hoofd bieden.

3. Zelfsturing en autonomie:

Rizomatisch denken en doen zet in op zelfsturing en autonomie bij het omgaan met chronische pijn. Dit betekent dat je de regie neemt over je eigen welzijn en behandeling. Je kunt bijvoorbeeld zelfstandig beslissingen nemen over welke vormen van pijnverlichting het beste voor jou werken, of je kunt experimenteren met verschillende therapeutische benaderingen om te ontdekken wat het meest effectief is voor jouw specifieke situatie.

4. Samenwerking en collectieve ondersteuning:

Rizomatisch denken moedigt ook samenwerking en collectieve ondersteuning aan. Dit kan zich uiten in het delen van kennis en informatie met anderen die met chronische pijn leven, het betrekken van zorgverleners bij je behandelplan en het actief deelnemen aan gemeenschappen waar begrip en ondersteuning centraal staan. Door samen te werken met anderen, kunnen we kracht putten uit gedeelde ervaringen en kunnen we gezamenlijk nieuwe benaderingen en oplossingen verkennen.

Rizomatisch denken en doen biedt een frisse kijk op het omgaan met chronische pijn. Het inspireert tot het aangaan van nieuwe verbindingen, het omarmen van diversiteit, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het zoeken naar collectieve ondersteuning. Door deze principes toe te passen, kunnen mensen met chronische pijn nieuwe manieren ontdekken om hun welzijn te verbeteren en een vervullend leven te leiden, ondanks de uitdagingen die ze tegenkomen.


Hoe zou het omarmen van deze vernieuwende benadering jou kunnen helpen?


Marijke